Risico's

Dakdekker aan het werk

Dakdekker aan het werk

Kiest u in het menu een risico dan verschijnt een algemene beschrijving van het risico, de oplossingen en informatie over wet- en regelgeving. 

RI&E

Conform de Arbowet (artikel 5, lid 1) legt de werkgever in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) vast welke risico's de werknemers tijdens de arbeid lopen. In de RI&E wordt de grootte van het risico in kaart gebracht en eventuele acties worden in het Plan van Aanpak opgenomen. 
Alle in deze Arbocatalogus vermelde risico's zijn opgenomen in de branche RI&E Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche (BIKUDAK), met bijbehorend model Plan van Aanpak.