BEELDSCHERMWERK

Beeldschermwerk

Beeldschermwerk

Onder beeldschermwerk worden alle risico’s verstaan die te maken hebben met werk achter de computer en andere apparatuur. Van belang zijn onder andere de omstandigheden waaronder iemand voor het beeldscherm zit, de werkplekinrichting (ergonomie), verlichting en binnenklimaat.
Daarnaast is de intensiteit van het beeldschermwerk, de werkhouding en onder andere het gezichtsvermogen van belang. Repeterende (langdurig dezelfde) bewegingen bij het werken achter een beeldscherm is de belangrijkste oorzaak van RSI (Repetitive Strain Injury). Hiervan is al sprake wanneer men meer dan 2 uur per dag, of meer dan 1 uur achter elkaar, steeds dezelfde bewegingen met handen, armen en/of vingers maakt. Dit kan tot schade leiden. RSI is een verzamelnaam voor klachten aan de nek, schouders, armen en handen. Een verkeerde werkhouding, te hoog werktempo, te weinig pauzes, te hoge werkdruk en abrupte bewegingen kunnen het ontstaan van RSI versnellen. Herstellen van ernstige RSI is moeilijk.

Welke beroepen in de dakbedekkingsbranche hebben te maken met beeldschermwerk? 

 • Stafpersoneel 
 • Administratief medewerker

Beeldschermwerk

Maximaal twee uur aaneengesloten beeldschermwerk

Maximaal twee uur aangesloten beeldschermwerk

Bronaanpak

 • Maximaal twee uur aaneengesloten beeldschermwerk

Collectieve maatregelen

 • Ergonomische werkplekinrichting (geschikt meubilair, instelbaar per individu, juiste opstelling beeldscherm) 
 • Voorlichting en instructie werkplekinstelling
 • Regelmatig pauze/bewegen/afwisseling.
 • Goed binnenklimaat (tocht, temperatuur, droge lucht)
 • Voldoende daglicht
 • Indien nodig, adequate zonwering

Individuele maatregelen

 • Regelmatig pauze/bewegen/afwisseling.
 • Juiste werkplekopstelling (gebruik van functietoetsen, ergonomische muis, polsbescherming, documenthouder, beeldschermbril)
 • Mogelijkheid om zelf binnenklimaat te beïnvloeden.
 • Let op juiste zit-/werkhouding
 • Actief zitten, bewegend zitten
 • Oogonderzoek (preventief)

Beeldschermwerk

Ten aanzien van dit risico zijn geen brancheafspraken gemaakt. Verwezen wordt naar de reguliere wet- en regelgeving.