Privacystatement

De Arbocatalogus Platte Daken respecteert uw privacy en zal toezien dat de gegevensverwerking zo veilig mogelijk gebeurt. Persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.