Lichamelijk zwaar werk

Lichamelijk zwaar werk - grind scheppen

Grind scheppen

Wanneer arbeid gepaard gaat met fysieke inspanning in de vorm van spieractiviteit is er sprake van ‘energetische belasting’. De mate waarin de energievoorziening wordt aangesproken tijdens de werkzaamheden vormt de energetische belasting. Hoe hoger de energetische belasting, hoe eerder vermoeidheid optreedt. Aangenomen wordt dat voor een 8-urige werkdag de bovengrens van de energetische belasting niet meer mag bedragen dan ca. 30 tot 40% van de maximale energetische belastbaarheid.

Lichamelijk zwaar werk

Arbeidshulpmiddel tegeldonkey

Arbeidshulpmiddel tegeldonkey

Bronaanpak

 • Zet arbeidshulpmiddelen in o.a.: verreiker, hefplateau, vacuümheffer, handmatig bediende elektrische pallettruck
 • Houd bij de aanschaf of het vervangen van (vracht)auto's rekening met geluid en trillingen.
 • Zorg dat de stoel van de chauffeur is voorzien van een trillingsdemping conform NEN 2631.
 • Zorg ervoor dat de stoel verstelbaar is op de lichaamsmaten, de taakuitvoering en specifieke voorkeur van de chauffeur.
 • Laden en lossen op de (afgeschermde) bouwplaats/bedrijfslocatie, niet op de openbare weg

Collectieve maatregelen

 • Juiste moment/plaats aanleveren: voorkomt onnodig handmatig transport
 • Pas transportmiddelen toe die zijn aangepast aan de aanlevereenheden
 • Laden en lossen achter een (tijdelijke) afzetting
 • Taakroulatie fysieke belasting invoeren
 • Handpalletwagen met extra aanzetkracht
 • Verbeter eventueel de wielen van het transportmiddel: o.a. vergroten, andere  wiellager, zacht loopvlak wiel
 • Beperk obstakels en hoogteverschillen in vloer: gebruik eventueel drempelplaten
 • Zorg voor tijdig onderhoud: voorkom slechte en vervuilde wielen (grotere weerstand)
 • Met twee personen tillen (tot max. 50 kg)
 • Zorg voor hanteerbare voorwerpen; goed vast te pakken en geen afwijkende afmetingen
 • Houd looprouten vrij en denk aan beweegruimte: bij  stellingen, denk aan aanrijdbeveiliging
 • Denk aan de inrichting van de stellingen (veel gebruikt op werkhoogte)
 • Maak een verkeersplan: denk aan eigen voetgangersroutes, stoplichten, spiegels
 • Gebruik markering en signalering: schopranden, leuningwerk e.d.
 • Laat heftrucks, palletwagen, (vracht)auto's regelmatig onderhouden en controleren
 • Pas toerental van de motor aan bij storende trillingen, resonantie, en lawaai

Individuele maatregelen

 • Geef/zorg voor specifieke instructie: tegen beknellen, pletten en vallende voorwerpen
 • Controleer voor gebruik de arbeidsmiddelen op functioneren, beschadigingen, aanwezigheid en werking beveiligingen e.d.
 • Beperk de loopafstanden en verspreid het tilwerk over de werkdag
 • Til tussen heup en schouderhoogte en onderarmbereik
 • Denk aan een maximale verticale verplaatsingsafstand van 1 meter
 • Zorg dat het werk naar inzicht kan worden onderbroken of aangepast
 • Controleer bij laden/lossen of de ondergrond horizontaal is en voldoende draagvermogen heeft
 • Zorg dat de aanrijroute afgestemd/bekend is.
 • Houd de deuren en ramen van de (vracht)auto gesloten.
 • Zorg dat bedrijfsbussen/vrachtauto’s ongehinderd kunnen manoeuvreren
 • Pas het toerental van de auto eventueel aan; dit voorkomt onnodig veel lawaai en trillingen
 • Stel de stoel goed in
 • Pas de bandenspanning aan de ondergrond aan
 • Pas de rijstijl aan om schokken te verminderen
 • Draag een verkeersvest en plaats verkeerskegels
 • PBM gebruik: helm, gehoorbescherming, werk- en handschoenen

MEER INFORMATIE

 

Lichamelijk zwaar werk

Schaarhoogwerker

Schaarhoogwerker

Lichamelijk zwaar werk

Steekwagen met dakrollen

Steekwagen met dakrollen

CAO BIKUDAK

ARTIKEL 14 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

3.  Het handmatig tillen van dakbedekkingsmaterialen zwaarder dan 25 kilo is verboden. Dakbedekkingsmaterialen zwaarder dan 25 kilo worden mechanisch getransporteerd.