Stoffen met gezondheidsrisico

Gevarensymbolen

Gevarensymbolen

Dakdekkers kunnen bij hun dakwerkzaamheden met (kwarts)stof en oude teer bevattende dakbedekkingslagen te maken krijgen. Ook heeft de dakdekker in voorkomende situaties te maken, tijdens het branden met open vuur of bij het thermisch lassen, met het vrijkomen van dampen bij het be- en verwerken van bitumineuze en kunststof dakbedekkingsmaterialen.Verder kan de dakdekker worden blootgesteld aan dampen van lijmen en primers. Hierdoor kunnen irritaties en ontstekingen van de ogen en de huid en ogen ontstaan en eczeem. Ook kunnen luchtwegen en longen geïrriteerd raken en in sommige gevallen blijvend beschadigd raken (stoflongen).

Op grond van de Arbowet worden stoffen onderscheiden in gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende  en mutagene stoffen. Gebruik van kankerverwekkende stoffen kan bij de mens kanker veroorzaken of het ontstaan van kanker bevorderen. Van mutagene stoffen is bekend dat ze erfelijke veranderingen in het nageslacht kunnen veroorzaken, die soms tot kanker leiden. Vrijwel alle 'erkend' mutagene stoffen zijn ook aangemerkt kankerverwekkend volgens de Arbowet.