Biologische agentia (bacteriën, schimmels e.d.)

Vogels op het dak: vogelpoep

Vogelpoep is een bekend voorbeeld van biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Ze kunnen een infectie, een allergie of een vergiftiging veroorzaken. 

Enkele voorbeelden: vogelpoep, muizen/vleermuizen(nesten), teken(beet), processierups, maar ook legionella.Op platte daken bestaat het risico op legionella-besmetting o.a. door:

  • Plassen stilstaand water
  • Nevel van koeltorens

Op daken komen biologische agentia vooral voor bij renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Bij sloopwerkzaamheden bestaat er een verhoogd risico.

Biologische agentia (bacteriën, schimmels e.d.)

Eten en drinken verboden

Eten en drinken verboden

Bronaanpak

  • Geen bronaanpak mogelijk

Collectieve maatregelen

  • Voorlichting: geef onderricht en instructie en houdt toezicht op de hygiëne
  • Spreek als werkgever en werknemer met elkaar over de te nemen beschermingsmaatregelen en spreek elkaar indien nodig er ook op aan

Individuele maatregelen

  • Drink, eet of rook niet tijdens de werkzaamheden
  • Draag beschermende werkkleding
  • Gebruik handschoenen, mond- en neusbescherming
  • Werk niet met ontbloot lichaam
  • Zorg voor goede sanitaire voorzieningen: wasgelegenheid, zeep, oogdouches en desinfectiemiddel voor de huid

Biologische agentia (bacteriën, schimmels e.d.)

Ten aanzien van dit risico zijn geen brancheafspraken gemaakt. Verwezen wordt naar de reguliere wet- en regelgeving.