Omgevingsfactoren

Dakdekker werkt in de buitenlucht

De dakdekker werkt in de buitenlucht

De dakdekker staat het grootste deel van de dag in de buitenlucht op het dak. Soms op grote hoogte.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden is hij altijd afhankelijk van het weer, daglicht, lawaai, trillingen en soms elektromagnetische straling. Hierdoor loopt de dakdekker extra risico’s in zijn taakuitvoering.