Trillingen

Parkerkolom

Parkerkolom

 

 

Bij lichaamstrillingen is het hele lichaam in trilling. De trillingen en schokken komen met name binnen via handen en armen, voeten of zitvlak. Blootstelling aan mechanische trillingen en schokken vindt vooral plaats op voertuigen, bijvoorbeeld grondverzetmachines, vorkheftrucks en kranen. Bij dakbedekkingswerkzaamheden worden schraap- en snijmachines ingezet en in voorkomende situaties gebruik gemaakt van pneumatisch handgereedschap. Voor het verwijderen en het opnieuw opbrengen van grind op daken worden vaak zuig- en blaasinstallaties gebruikt. Ook hier ontstaan lichaamstrillingen.

Trillingen kunnen schadelijk zijn voor wie eraan wordt blootgesteld. Naarmate werknemers langere tijd en aan intensievere trillingen en schokken worden blootgesteld, neemt de kans op gezondheidsschade toe.

Trillingen

Waterzuiger met pomp

Waterzuiger met pomp

Bronaanpak

Bij inzet machines (o.a. dakveegmachine, waterzuigmachine)

  • Gebruik trillingsarme apparatuur

Collectieve maatregelen

  • Hoger stationair toerental
  • Aantoonbaar onderhoud, inspectie, keuring
  • Ergonomisch vormgegeven en instelbaar

Individuele maatregelen

  • Werkzaamheden afwisselen met andere personen (werkschema’s)
  • Goede werkhouding

Meer informatie

Trillingen

Tegelzaag - bescherm tegen trillingen

Bij gebruik tegelzaag, bescherm tegen trillingen

Ten aanzien van dit risico zijn geen brancheafspraken gemaakt. Verwezen wordt naar de reguliere wet- en regelgeving.