Werkhoudingen

Goede werkhouding: staand parkeren

Langdurig in eenzelfde houding of in een ongunstige houding werken levert statische belasting op. De belangrijkste risicofactoren bij statische belasting zijn de duur van de statische belasting, de mate van krachtuitoefening, de stand van een lichaamsdeel of gewricht en de herstelduur. Aandoeningen en klachten van het spier- en skeletstelsel zijn het gevolg hiervan.

Werkhoudingen

Inzet verreiker

Inzet verreiker

Bronaanpak

 • Lever materiaal direct op het werk
 • Laat verticaal/horizontaal transport door leverancier of specialistisch bedrijf uitvoeren
 • Zet machines in bij het voorbereidend werk o.a.:

  -       Hijswerktuigen (mobiele kranen, torenkranen, autolaadkranen, verreikers)
 • Liften (ladderliften, opbouw liften)
 • Dakveegmachine, bladblazer, waterstofzuiger

Collectieve maatregelen

 • Beperkte opslagcapaciteit en goed afroepschema: voorkomt onnodig handmatig transport
 • Plaats materiaal zo dicht mogelijk bij de werkplek
 • Stem logistieke processen af, bij voorkeur ook met andere (onderaannemers)
 • Maak afspraken (met andere bouwpartijen) over gezamenlijk gebruik van arbohulpmiddelen
 • Bijgewerkte actuele planning en reële voortgang werk
 • Afstemming inzake aanleveren eenheden / verpakkingen
 • Zorg voor onderhoud, inspectie, keuring dragen bij aan juist gebruik en werkhoudingen
 • Voldoende bewegings- en opbouwruimte
 • Specifieke scholing en instructie
 • Maak laad- en losplan
 • Afstemming inzake aanleveren eenheden / verpakkingen
 • Voorkom het handmatig tillen van dakbedekkingsmaterialen zwaarder dan 25 kg door één persoon (is verboden)
 • Dakbedekkingsmaterialen zwaarder dan 25 kg moeten mechanisch worden getransporteerd
 • Zet lichtgewicht gasflessen in of gebruik bulkgascontainers

Individuele maatregelen

 • Gebruik hulpmiddelen voor horizontaal transport (o.a. kruiwagen, steekwagen, stenenwagen, bolderkar c.q. platte kar, palletwagen, rolcontainer)
 • PBM gebruik: stevige werkschoenen en handschoenen met goede grip e.d.
 • Zorg voor goede werkhouding
 • Gebruik ergonomisch gereedschap, bijvoorbeeld een steelbrander, een schroefmachine met instelbare steel e.d.
 • Denk aan taakroulatie, wissel zwaar werk af met minder zwaar werk

MEER INFORMATIE

Werkhoudingen

Rollenbeugel

Rollenbeugel

Werkhoudingen

CAO BIKUDAK

ARTIKEL 14 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

3.  Het handmatig tillen van dakbedekkingsmaterialen zwaarder dan 25 kilo is verboden. Dakbedekkingsmaterialen zwaarder dan 25 kilo worden mechanisch getransporteerd.

Arbohulpmiddel voor transport ballastblokken

Arbohulpmiddel transport ballastblokken