Psychosociale arbeidsbelasting

Werkdruk

Stress!

 

 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelterm voor arbeidsrisico’s die psychosociale belasting bij werknemers veroorzaken (werkstress). In de Arbowet worden als belastende factoren genoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie, waardoor stress bij de werknemer kan ontstaan.

De dakdekker heeft door de tijdsdruk en geestelijke belasting een (geringe) kans op overspannenheid. Omdat planningen moeten worden gehaald kan het nodig zijn dat er met andere arbeidskrachten moet worden samengewerkt. De dakdekker bitumen en kunststof daken wordt tijdens het werk regelmatig geconfronteerd met onverwachte situaties waarbij een beroep wordt gedaan op flexibiliteit en improvisatievermogen. De dakdekker maakt, mede door de reistijden,  behoorlijk lange werkdagen.