Alleen werken op het dak

Een dakdekker werkt in het algemeen samen met collega’s. Daarentegen werkt een dakdekker ook alleen, bijvoorbeeld als hij onderhoud verricht of een reparatie uitvoert. In een noodsituatie moet hij goed weten wat hij moet doen. Wat is er nodig om snel actie te nemen en te kunnen communiceren?

Alleen werken op het dak

Er zijn bedrijven die alleen werken slechts toestaan als de leidinggevende daarvoor toestemming geeft. Als een werknemer een bepaalde ziekte heeft of medicijnen gebruikt mag er beslist niet alleen op  het dak gewerkt worden. Jongeren onder de 18 jaar mogen nooit alleen werken.

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die alleen werken zich kunnen beschermen tegen ongewenst bezoek, dat zij snel alarm kunnen slaan en dat zij bijvoorbeeld een telefoon of portofoon bij zich hebben. Ook is het raadzaam een handleiding te maken, waarin staat wat te doen in noodsituaties.

Binnen de branche is hieraan al gevolg gegeven. In de branche RI&E is alleen werken opgenomen onder punt: 2.3.6. Op de website van SBD is een voorbeeld BHV-plan voor alleen-werkers geplaatst.

Bij hantering van dit BHV-plan wordt voldaan aan de richtlijnen van de overheid. In het plan is opgenomen dat de werknemer moet beschikken over een zogenaamde Personal Security Device (PSD). Dat is een mobiel waarmee de werknemer alarm kan slaan. De werkgever stelt dat aan zijn werknemer beschikbaar.

Op de markt zijn verschillende aanbieders van dergelijke ‘noodknoppen’ vrij gemakkelijk te vinden. De noodknop kan ter beschikking worden gesteld via een app op de telefoon van de medewerker of via een aparte mobiel. Zowel alarmeren door de werknemer als een signaal bij vallen (mandown alarmering) en doorgeven van de positie via GPS is mogelijk. De kosten variëren afhankelijk van de aanbieder en de gekozen toepassing.

 

MEER INFORMATIE

Toolbox SBD: 

 

 

Alleen werken op het dak

De Arbowet stelt geen speciale eisen aan alleen werken. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten. De werkgever benoemt de situaties waarin werknemers alleen werken in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Alleen werken op het dak

Communicatie in geval van nood

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot adequate communicatie op het dak in geval van nood. (Dit is onder andere van belang voor servicemedewerkers die alleen op het dak werken.)

De werkgever is verplicht om een PSD beschikbaar te stellen als de werknemer daarom vraagt.