Verwijderen (oude) dakbedekking

De Taak Risico Analyse (TRA) geeft een overzicht van elk risico met bijbehorende oplossing(en) bij deze taak

Storkoker - afvoer (oud) dakmateriaal

Stortkoker voor afvoer (oud) dakmateriaal

In het kader van onderhoud of renovatie worden lagen dakbedekking geheel of gedeeltelijk verwijderd. Regelmatig worden hierbij ook de eventueel aanwezige thermische isolatie en/of de ballastlagen verwijderd en – in specifieke situaties – de onderconstructie. Ook kan er sprake zijn van (mogelijke) aanwezigheid van oude teerlagen en asbest. In geval van asbestverwijdering wordt een daarvoor gecertificeerd bedrijf ingeschakeld; bij oude teerlagen past men de stappen toe genoemd in bijgaand protocol (volgt).

Regelmatig worden hierbij ook de eventueel aanwezige thermische isolatie en/of de ballastlagen verwijderd en – in specifieke situaties – de onderconstructie. Ook kan er sprake zijn van (mogelijke) aanwezigheid van oude teerlagen en asbest. In geval van asbestverwijdering wordt een daarvoor gecertificeerd bedrijf ingeschakeld; bij oude teerlagen past men de stappen toe genoemd in bijgaand protocol (protocol volgt na toetsing door Inspectie SZW).

De dakbedekking kan bestaan uit teermastiek, (gemodificeerde) bitumen, of kunststof. Combinaties van de voornoemde materalen zijn ook mogelijk.