Onderhoudswerk

De Taak Risico Analyse (TRA) geeft een overzicht van elk risico met bijbehorende oplossing(en) bij deze taak

Onderhoud - waterzuiger met pomp

Onderhoud - waterzuiger met pomp

Het gaat hier veelal om kortdurend werk, met name voor uitvoering van:

  • Dakinspecties en dakopnames
  • Periodiek en reinigend onderhoud
  • Reparaties niet zijnde algehele vervanging
  • Plaatsen en verwijderen collectieve voorziening 

Van groot belang is om, voordat deze taken worden uitgevoerd, concrete informatie te verwerven over de op het dak aan te treffen risico’s.  

Uitvoering van dakinspecties geschiedt in eerste instantie via een veilige dakopgang. Vervolgens wordt zoveel mogelijk vanuit de veilige zone gewerkt (> 4 meter van de dakrand). Mocht het noodzakelijk zijn om dichter bij de dakrand of sparingen te moeten werken, dan wordt in eerste instantie gezocht naar beveiliging door fysieke markering op 2 meter van de dakrand en inzet collectieve voorzieningen.  

 

Helaas zijn bij zeer veel bestaande gebouwen geen permanente voorzieningen ter voorkoming van valgevaar aanwezig. Het is van groot belang in die situaties de afspraken (inclusief aangelijnd werken bij kortdurende werkzaamheden) te hanteren zoals opgenomen in de informatiefolder Voorkom valgevaar op platte daken (brancheafspraken BIKUDAK)`. En zo nodig advies op te stellen voor het aanbrengen van juiste voorzieningen.