Aanbrengen ballastlagen of afwerkmateriaal

De Taak Risico Analyse (TRA) geeft een overzicht van elk risico met bijbehorende oplossing(en) bij deze taak

Aanbrengen ballast of afwerkmateriaal met tegeldonky

Aanbrengen ballast of afwerkmateriaal met tegeldonky

Soms wordt een afwerk- of ballastlaag aangebracht in de vorm van grind, leislag of tegels. Grind wordt aangebracht in een laag van 3 – 5 cm, met een kubel, ‘big bag’ of met een grindblazer. Gezeefd fijn grind of leislag wordt wel toegepast om de dakbedekking te beschermen tegen UV-straling. Een ballastlaag dient om los gelegde dakbedekking tegen weg- / opwaaien te beschermen.

De grindlaag moet zodanig worden verdeeld over het totale dakvlak dat hij voldoet aan de windbelasting berekeningen en dat de functie van het grind gewaarborgd blijft.  Bij het leggen van tegels als ballastlaag moet worden voorkomen dat ze kunnen wegschuiven onder invloed van storm .Om verschuiving tegen te gaan kunnen plategels worden toegepast er bescherming van de dakbedekking worden de tegels gelegd op tegeldragers. 

Blootstelling aan (kwartshoudend) stof bij het opbrengen van grind en leislag .De grenswaarden voor hinderlijk stof en resipirabel kwartstof kunnen kortdurend (ver) worden overschreden de gemiddelde blootstelling over een werkdag is mede afhankelijk van de duur van de werkzaamheden. Zorg er voor dat de materialen, schoon stofvrij en licht bevochtigd worden aangebracht. Zie Brancheafspraak Aanpak kwartsstof

De fysieke belasting bij het aanbrengen van afwerkmateriaal is vaak hoog door het handmatig verplaatsen van materialen. Bij het aanbrengen van betontegels (circa 10 tot 15 kg) worden deze handmatig geplaatst met twee handen. Daarbij is sprake van extensie / flexie van nek en hoge rug (meer dan 60 graden) en kniebuiging (60 graden) Tijdens het oppakken van de tegels is er sprake van krachtsuitoefening. Zorg voor zoveel mogelijk mechanisch aanbrengen van de tegels. Bijvoorbeeld arbohulpmiddelen zoals een tegeldonky. Als dit niet mogelijk is kies dan voor een ander type ballastmateriaal. Tegels maximaal 9.5 kg. Maak gebruik van hulpmiddelen voor horizontaal en verticaal transport.

 In toenemende mate worden daken multidisciplinair gebruikt. Ook hierbij is op een voldoende stevige onderconstructie vaak sprake van toepassing van  zware materalen voor tuininrichting en bestrating en voorzieningen ter voorkoming van valgevaar. Gebruik hierbij mechanisch transport en breng permanente voorzieningen tegen valgevaar aan. Tegels die groter zijn dan 300 mm x 300 mm mogen niet handmatig worden gelegd. In die situaties zal op basis van een RI&E aantoonbaar moeten worden gemaakt met welke methode en hulpmiddelen de fysieke belasting beperkt kan worden. Daarbij kan sprake zijn van pneumatisch materiaal en een klem op wielen waardoor een hefboomwerking optreedt.