U bent hier: Home

Printvriendelijke versie

 
 
 

Arbocatalogus voor de Platte Daken


De Arbocatalogus Platte Daken is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de CAO Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de sector invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. De Arbocatalogus Platte daken maakt integraal onderdeel uit van de cao BIKUDAK en vermeldt tevens alle daarin opgenomen brancheafspraken voor verbetering van arbeidsomstandigheden. Zie hiervoor Leeswijzer arboafspraken BIKUDAK. Meer specifieke informatie en voorlichting wordt door SBD gegeven. Het is niet verplicht om op de, in deze Arbocatalogus beschreven wijze aan de doelvoorschriften te voldoen. Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. De Arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW van u verlangt. Deze catalogus is geen statisch document maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek. In deze catalogus komen de belangrijkste risico’s in uw sector aan bod. De maatregelen zijn geordend volgens de arbeidshygiënische strategie. De belangrijkste risico’s zijn voor werknemers en zzp'ers gelijk. Zo is de wetgeving voor onder andere het werken met gevaarlijke stoffen, vallen van hoogte en lawaai voor iedereen gelijk. Als werknemers en zzp'ers samenwerken op een werkplek, dan geldt dat ook voor fysieke belasting, zoals zwaar tillen (tot 25 kg). Wanneer een zzp'er geheel alleen op een werkplek werkt zijn de bepalingen over fysieke belasting, zoals beschreven in deze catalogus, niet van toepassing. Bij het raadplegen van de Arbocatalogus kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

Kies een beroep

Kiest u een beroep dan verschijnen voor dat beroep de belangrijkste risico’s. Per risico wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving en de te nemen maatregelen om het risico te voorkomen of te beperken.

Kies een risico

Kiest u een risico dan verschijnt een algemene beschrijving van het risico en wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving. Ook krijgt u een overzicht van de beroepen in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche die met dit risico te maken hebben.

Kies een taak

Kiest u een taakgroep dan verschijnen voor die taakgroep de verschillende taken. Kiest u vervolgens een taak, dan verschijnen de belangrijkste risico’s. Per risico wordt informatie gegeven over de te nemen maatregelen om het risico te voorkomen of te beperken.


Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche   Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland   FNV Bouw   CNV Vakmensen