U bent hier: Home - Beroepen - Directielid

Printvriendelijke versie

 
 

Directielid
Onder de verzamelnaam directielid vallen onder meer de volgende beroepen: eigenaar, (adjunct) directeur, bedrijfsleider, manager en vestigingsleider en dergelijke. Het directielid heeft de eindverantwoording voor de algemene bedrijfsvoering. Tot zijn/haar takenpakket vallen onder meer de ontwikkeling van het strategisch beleid en de uitvoering van het personeelsbeleid en het financieel beleid. Hij schept de voorwaarden en draagt zorg voor werkuitvoering volgens de kwaliteitseisen en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu. Het directielid moet overzicht en controle hebben en houden op de verschillende werkprocessen en projecten alsmede op het functioneren van de werknemers. Hij moet prioriteiten kunnen stellen, taken kunnen delegeren en kunnen schakelen tussen verschillende rollen en taken. Het directielid heeft door de werkdruk (tijdsdruk en geestelijke belasting) een (geringe) kans op overspannenheid.


Het belangrijkste risico voor de directeur is:
 
   
   
   

 

 
 
 

< terug naar vorige pagina