U bent hier: Home - Beroepen - Dakdekker bitumen en kunststof daken

Printvriendelijke versie

 
 

Dakdekker bitumen en kunststof daken
Onder de verzamelnaam dakdekker bitumen- en kunststof daken, verder te noemen de dakdekker, vallen de functies zoals benoemd in de cao:

De hoofdactiviteit van de dakdekker bestaat uit dak werkzaamheden met bitumineuze- en kunststofmaterialen, met als einddoel het waterdicht maken. Daarnaast kunnen nevenactiviteiten worden uitgevoerd, zoals vegetatiedaken aanleggen, het dakdekken met leien, pannen, stalen daksystemen en golfplaten; loodgieterswerkzaamheden; gevelbekleding aanbrengen; zonnepanelen plaatsen en dergelijke. Ook moeten daken worden gerepareerd en onderhouden. En in voorkomende situaties moeten daken om technische of economische redenen worden gesloopt.

De dakdekker zorgt ervoor dat hij de dak werkzaamheden volgens opdracht en voorschriften veilig uitvoert. Hij moet tijdig onveilige situaties signaleren en actie ondernemen opdat schade en ongevallen voorkomen kunnen worden. Naar gelang de materialen die hij verwerkt, moet hij verschillende werkmethoden en technieken toepassen, met name mechanisch bevestigen, branden maar ook gieten, koud kleven, zelf kleven föhnen, kitten en lijmen.
Hij moet detailleringen op het dak vakkundig inwerken en in enkele situaties dakdoorvoeringen maken en eenvoudige timmerwerkzaamheden verrichten.

De dakdekker werkt vaak samen met collega-dakdekkers. Hij legt verantwoording af aan en ontvangt leiding van (de voorman), de uitvoerder of het management van het bedrijf. Tijdens de uitvoering van het werk kan hij te maken krijgen met mensen van verschillende disciplines. Door de diversiteit aan opdrachtgevers, komt de dakdekker vaak op verschillende locaties, met een steeds veranderende werkomgeving.


De belangrijkste risico's voor de dakdekker zijn:

 
   
   
   

 

 
 
 

< terug naar vorige pagina